coaching

Coaching aitab saavutada erakordseid tulemusi!

Coaching on küsimuste küsimuse kunst ja harjutuste kombinatsioon, mille läbi avastatakse oma jõuallikad, eesmärgid mille poole pürgida ning teadmise, kuidas soovitut saada.  

 

  • Coaching on üks-ühele usaldusväärne vestlus kliendi ja coachi vahel.

  • Coaching aitab saada teadlikumaks oma tugevustest, tõstab eneseusku, et ollakse õigel teel.

  • Coaching näitab arenguvõimalusi nii isiklikul kui professionaalses vaates. 

  • Coaching inspireerib tegutsema ja aitab luua selge visiooni oma tulemustest.

Coaching on muutust käivitav protsessis, kus coach vastutab sobivate metoodikate, tähelepaneliku kuulamise ja toetuse eest ning klient oma valikute ja pühenduvuse eest.

Kui sinu peas on hetkel rohkem küsimusi kui vastuseid, siis õige hetk on broneerida aeg ja leida vastused.

KARJÄÄRIPÖÖRIS
Coach Teily Allas
TEL 58162231  
teily.allas@gmail.com  
Skype: Teily5 
www.teilyallas.com
  • Facebook