HOLISTILINE COACHING

Holistiline coaching – muutus algab sinu seest!

Holistiline coaching kombinatsioon coaching’ust ja holistilisest lähenemisest inimesele kui tervikule – keha, meel ja vaim.

 

Holistiline coaching aitab inimestel näha nende elu tervikuna, mitte ainult üksikute osadena. Seda tüüpi coaching aitab leida nii sisemised ressursid kui ka takistused. Vahel on nii, et me teame täpselt, mida me tahame, mida selleks tegema peame ja kuidas seda teha, kuid mingi seletamatu asi takistab, et astuda esimene samm. Või kui ka teeme esimesed sammud, siis mingi aeg triivime samasse punkti tagasi kust alustasime ja soovitud muutus jääb integreerimata. 

 

Holistilises coach’imises tuginen 5le tasandile: emotsioonid, mõtlemine, käitumine, vaimsus ja suhted. Need tasandid moodustavad ühtse terviku inimeseks olemise juures. 

 

Käitumist kujundavad nii mõtlemisprotsessid kui ka tundeprotsessid ehk emotsioonid. Spirituaalsust ehk vaimsust, mida kujundab kultuuriruum, on oma olemuselt aga elu ise. Kuidas inimestena ennast ja teisi tajume elu keskel. Vaimsus peegeldub meie identiteedi tunnetuses ja väärtushinnangututes, tolerantsuses, traditsioonides, rituaalides. 

HOLISTILISE CoachingU KIRJELDUS:

  •  vestlust alustame olukorra kirjeldusega;

  • selgitame ja täpsustame soove ja eesmärke;

  • kaardistame võimalusi eesmärkide suunas liikumiseks;

  • uurime holistiliselt, millised mõttemustrid, emotsionaalsed kogemused, uskumused, hoiakud ja väärtushinnangud, suhted toetavad ja takistavad soovitu realiseerimist;

  • vabastame takistavad emotsionaalseid mustrid;

  • sõnastame uued, muutusi toetavad uskumused;

  • sõnastame väärtushinnangud;

  • kohtumiste lõpuks kujuneb tegevusplaan, mis aitab liikuda lähemale soovitu suunas.  

HOLISTILINE COACHING  Mind Map-2.png
Light and Shadow
Coachingu kestvus?

teenuse 

maksumus

60 eur/1h

90 eur/1,5 h

Coaching toimub 60- või 90-minutiliste sessioonidena. Kohtumiste arv ja sessiooni pikkus on individuaalne, mis selgub kohtumiste käigus.

Vahel piisab 1-2 kohtumisest, kui on konkreetne soov saada peegeldust oma küsimusele ja kaardistada võimalused, et iseseisvalt jätkata. Püsivamate muutuste integreerimine oma ellu toob pikemaaegsema pühendumine enesearengule ja kohtumiste arv coachig'a esimesel 2-3 korral kahe/kolme nädala vahega ning  seejärel kord kuus poole aasta jooksul.

COACH TEILY ALLAS
  • Facebook
TEL 58162231  
teily.allas@gmail.com