CV KONSULTATSIOON

Hind: 20 EUR

(30 min)

Keeleliselt korrektne ja sisuline CV suurendab konkurentsivõimet kandideerimisel.

Teenus sisaldab CV kahekordset korrigeerimist meili teel.

 

 • Esmalt saadate oma CV ja küsite lisainfot meili teel teily.allas@gmail.com.
   

 • Esmasel ülevaatusel toon välja, mis on CVs hästi, mida võiks muuta, parandada või juurde lisada koos soovituste ja kommentaaridega.
   

 • Pööran tähelepanu CV stiili ja keelekasutusele. 
   

 • CV teistkordse ülevaatuse teen peale seda kui olete teinud oma poolsed täiendused ja parandused. 

Teenus sisaldab ühe kaaskirja/motivatsiooni korrigeerimist kahe korrigeerimisega.

 

 • Esmalt saadate päringu teily.allas@gmail.com.
   

 • Mina saadan lisainfo ja 2 kirja näidised ja juhise, mida silmas pidada kaaskirja ja motivatsioonikirja koostamisel.
   

 • Vastavalt juhise ja näidistele, koostate motivatsiooni või kaaskirja ja saadate minule koos töökuulutusega kuhu kandideerida soovite. 
   

 • Saadan vastuse, milles toon välja, mis on hästi, mida võiks muuta, parandada või juurde lisada koos soovituste ja kommentaaridega. Aitan keeleliselt korrigeerida.  
   

 • Teie teete vastavalt soovitustele parandused ja saadate uuesti kaas- või motivatsioonikirja.
   

 • Vaatan taaskord üle ning toon välja, kas midagi võiks veel kohendada, muuta, juurde lisada. 

KAASKIRJA
MOTIVATSIOONIKIRJA KONSULTATSIOON

Hind: 30 EUR

(1 h)

Kui soovite kandideerida tööle kindlasse kohta, siis kaas- või motivatsioonikirja lisamine ka juhult kui pole küsitud, näitab teie huvi töö vastu ning neid loetakse tähelepanelikult.

Keeleliselt korrektsed ja asjakohased dokumendid suurendavad konkurentsivõimekust, et teiste seast silma paista ja saada kutset vestlusele. 
CV, KAASKIRJA
MOTIVATSIOONIKIRJA KONSULTATSIOON

Hind: 40 EUR

(1 h 30 min)

Keeleliselt korrektne ja sisuline CV ja kaas- või motivatsioonikiri suurendab konkurentsivõimet kandideerimisel.

Teenus sisaldab CV ja ühe kaaskirja/motivatsiooni konsultatsiooni meili teel.

 

 • Teenuse kinnitamine ja teostus toimub nagu kahe eelneva teenuse puhul.
   

 • Esmalt saadate oma CV ja küsi lisainfot meili teel teily.allas@gmail.com.
   

 • Saadan lisainfo ja 2 kirja näidised ja juhise, mida silmas pidada kaaskirja ja motivatsioonikirja koostamisel.
   

 • Teen esmase CV ülevaatuse ja saadan 
  ettepanekud. Teie koostate kaas- või motivatsioonikirja vastavalt juhistele ja saadate minule koos töökuulutusega. 

   

 • Teen saadetud kirja korrektuurid koos ettepanekutega ja teie teete omad korrektuurid ja saadate veelkord üle vaatamiseks.

Kui siiani keskendusin vaid endale motivatsiooni kirjas, siis Teilylt saaud info aitas mul luua seoseid minu ja soovitud töökoha vahel. Kandideerima asudes tuleb tööpakkumisse süveneda ja teha enadaga tööd! Iga kandideerimine saab olla erinev, s.t iga motivatsioonikiri peaks olema erinev, sest ametikohad ja nende sisu on erinev. Kiirelt ja süvenemata saadedud tehtud CV ja motivatsioonikiri on sama hea kui kokku muljutud ja ära visatud visiitkaart.

Timo A.

COACH TEILY ALLAS
 • Facebook
TEL 58162231  
teily.allas@gmail.com