CV KONSULTATSIOON

Hind: 30 EUR

(30 min)

Keeleliselt korrektne ja sisuline CV suurendab konkurentsivõimet kandideerimisel.

Teenus sisaldab CV kahekordset korrigeerimist meili teel.

 

 • Saada palun oma CV ja täpsustavad küsimused meiliga teily.allas@gmail.com
   

 • Esmasel ülevaatusel toon välja, mis on CVs hästi, mida võiks muuta, parandada või juurde lisada koos soovituste ja kommentaaridega.
   

 • Pööran tähelepanu CV stiili ja keelekasutusele. 
   

 • CV teistkordse ülevaatuse teen peale seda kui olete teinud oma poolsed täiendused ja parandused. 

Teenus sisaldab ühe kaaskirja/motivatsiooni korrigeerimist kahe korrigeerimisega.

 

 • Saada esmalt päring meiliga teily.allas@gmail.com
   

 • Saadan lisainfo ning soovi korral kaas- ja motivatsioonikirja koostamise abc ja kaks näidist.

 • Teie saadate minule seejärel oma poolse motivatsiooni- või kaaskirja koos töökuulutusega kuhu kandideerimas olete. 
   

 • Saadan vastuse, milles toon välja, mis on hästi, mida võiks muuta, parandada või juurde lisada koos soovituste ja kommentaaridega. Aitan keeleliselt korrigeerida.  
   

 • Teie teete vastavalt soovitustele parandused ja saadate uuesti üle vaatamiseks.
   

 • Vaatan taaskord üle ning toon välja, kas midagi võiks veel kohendada, muuta, juurde lisada. 

KAASKIRJA
MOTIVATSIOONIKIRJA KONSULTATSIOON

Hind: 50 EUR

(1 h)

Kui soovite kandideerida tööle kindlasse kohta, siis kaas- või motivatsioonikirja lisamine ka juhult kui pole küsitud, näitab teie huvi töö vastu. 

Keeleliselt korrektsed ja asjakohased dokumendid suurendavad konkurentsivõimekust, et teiste seast silma paista ja saada kutset vestlusele. 
CV, KAASKIRJA
MOTIVATSIOONIKIRJA KONSULTATSIOON

Hind: 60 EUR

(1 h 30 min)

Keeleliselt korrektne ja sisuline CV ja kaas- või motivatsioonikiri suurendab konkurentsivõimet kandideerimisel.

Teenus sisaldab CV ja ühe kaaskirja/motivatsiooni konsultatsiooni meili teel.
 

 • Saadan lisainfo ning soovi korral kaas- ja motivatsioonikirja koostamise abc ja kaks näidist.
   

 • Teie saadate minule oma CV ja motivatsiooni- või kaaskirja koos töökuulutusega kuhu kandideerimas olete.

 • Saadan vastuse, milles toon välja, mis on hästi, mida võiks muuta, parandada või juurde lisada koos soovituste ja kommentaaridega. Aitan keeleliselt korrigeerida.  
   

 • Teie teete vastavalt soovitustele parandused ja saadate uuesti üle vaatamiseks.
   

 • Vaatan taaskord üle ning toon välja, kas midagi võiks veel kohendada, muuta, juurde lisada. 

Kui siiani keskendusin vaid endale motivatsiooni kirjas, siis Teilylt saaud info aitas mul luua seoseid minu ja soovitud töökoha vahel. Kandideerima asudes tuleb tööpakkumisse süveneda ja teha enadaga tööd! Iga kandideerimine saab olla erinev, s.t iga motivatsioonikiri peaks olema erinev, sest ametikohad ja nende sisu on erinev. Kiirelt ja süvenemata saadedud tehtud CV ja motivatsioonikiri on sama hea kui kokku muljutud ja ära visatud visiitkaart.

Timo A.

Light and Shadow

teenuse 

eest 

tasumine

ÜLEKANDE REKVISIIDID:

Viisemot OÜ
EE242200221061391113
Selgitus: Sinu Nimi ja teenuse nimetus
LISAINFO SAAMISEKS TELEFONI TEEL, 
HELISTA 58162231