HOLISTILINE COACHING

Holistiline coaching – muutus algab sinu seest!

Holistiline coaching – kombinatsioon coaching’ust (vaata lähemalt siit) ja holistilisest lähenemisest inimesele kui tervikule. 

 

Holistilisest coaching`ust on meil Eestis vähe räägitud, kuid see inimese toetamise eesmärgistatud protsess on üle maailma tuntud ja levinud. 
 

Holistiline coaching on coaching`u vorm, kus lisaks tavalistele coaching`u tegevustele nagu: 

 

 • hetkeolukorra kaardistamine

 • eesmärkide/südamesoovide ja võimaluste väljaselgitamine

 • tegevussammude planeerimine

vaatame, kas emotsionaalne ja mõttemustrite tasand toetab neid. Lisaks, kas meil on minevikust pärit mustreid, mis ei lase soovitud muutust ellu viia ja seeläbi eesmärke saavutada. 

Holistiline coaching aitab inimestel näha nende elu tervikuna, mitte ainult üksikute osadena. Seda tüüpi coaching aitab leida nii sisemised ressursid kui ka takistused. 

 

Vahel on nii, et me teame täpselt, mida me tahame, mida selleks tegema peame ja kuidas seda teha, kuid mingi seletamatu asi takistab, et astuda esimene samm. Kui ka teeme esimesed sammud, siis mingi aeg triivime samasse punkti tagasi, kust alustasime ja soovitud muutus jääb integreerimata. 

 

Holistilises coach’imises tuginen 5le tasandile: emotsioonid, mõtlemine, käitumine, vaimsus ja suhted. Need tasandid moodustavad ühtse terviku inimeseks olemise juures ning mõjutavad rahulolu nii iseenda kui ka eluga. 

 

Holistiline coaching aitab jõuda oma elus uuele tasandile. Toetab kontakti saamist iseenda ja tõelise potentsiaaliga. Aitab eemaldama juurpõhjused ning näha võimalusi, et astuda teadlikke samme oma südamesoovide täitmiseks. Toob selgust ja hingerahu!

Mida tähendab ´holistiline´?

 

Holistika tähistab terviklikkust ja tuleb kreekakeelsest sõnast „holos“ – kogu, terve, täielik. 

Holistiline on omadussõna, mis kirjeldab asju, mis on seotud ideega, et tervik on rohkem kui selle osade summa. Teisisõnu, tuleb kaaluda millegi tervikut, selle asemel, et lihtsalt selle osi kaaluda.

 

Kõigel siin elus on algus ja lõpp, yin ja yang, all ja peal, must ja valge. Seetõttu pean oluliseks läheneda coach`imisel inimesele terviklikult, milline on taustsüsteem ehk mineviku mustrid ja millised on parimad tuleviku visioonid. 

 

Mis vahe on coaching`ul ja holistilisel coaching´ul?


Eestis käsitletakse coaching`ut kui meetodit, mis on pigem suunatud inimese tugevuste rõhutamisele ja tegeletakse tulevikuga ning minevikku ei puudutata. Minevikuprobleemidega tegeleb valdavalt teraapia. Kui aga tuua minevikku vaatamine coaching`usse, siis saab öelda, et holistiline coaching tähendab tervendavat coaching`ut.

 

Oma coaching’u töös jõuame klientidega tihtipeale selleni, et inimesena oleme valmis uut moodi mõtlema ja käituma alles siis, kui muudame aegunud uskumusi, seniseid arusaamu ja teeme kindlaks, millised mineviku emotsionaalsed läbielamised takistavad eesmärkide saavutamist. 

 

Milliste teemadega tulla holistilisse coaching`usse?

 

 • Eneseareng

 • Pidev muretsemine

 • Töö

 • Suhted

 • Tervis

 

Coaching’usse tasub tulla teemadega millega tunned seisakut: 

 • Eneseareng on seisma jäänud, aga ei tea, kus suunas liikuma hakata. 

 • Pidevalt muretsed millegi või kellegi pärast. 

 • Töö ei paku enam rõõmu või soovid töökohta vahetada. 

 • Kui tundub, et suhted on tasakaalust väljas. Pööran tähelepanu, et tegemist ei ole suhete teraapiaga, vaid vaatleme, millised suhted toetavad ja millised taksistavad meie soovide täitumist. Kuidas ennast kehtestada ja seada suhetes piire barjääride asemel. Kuidas tulla toime kiuslike kolleegide või nõudlike ülemustega.

 • Tervise teemad. Näiteks söömishäired, kaaluprobleemid või pidevalt korduvad külmetushaigused ning soovid teada, millised mustrid selle taga peidus on. 

 

Rahulolematus enda, töö, suhete või eluga ning pidev muretsemine annavad märku, et midagi on holistiliselt paigast ära.

 

Kui otsid hinnanguvaba kuulajat, kes aitaks ellu tuua soovitud läbimurret ja samas üle saada seisakust, siis võid tulla ükskõik mis muu teemaga. Aitan sind edasi!

 

Miks tulla coaching`usse?

 

Coaching´usse tasub tulla igal ajal, sest meil kõigil on valdkondi, milles paremaks saada ja ennast arendada. Coach on inimene, kes on sinu jaoks olemas. Hinnanguvaba teekaaslane, kes kuulab sind päriselt ära, mõtleb kaasa ja hoolib sellest, et saaksid oma kõige ambitsioonikamaid soove ja unistusi realiseerida ning tunda edukogemust ja tuua oma ellu rohkem rahulolu. 

 

Kõrvaline, hinnanguvaba, heatahtlik pilk kulub alati marjaks ära!

 

 

Kas holistiline coaching on uus esoteerika suund või woodoo haru?

 

Coaching`us pole midagi müstilist ega woodoo`likku. Meetod võeti esmalt kasutusele spordis, kui tipptreener avastas, et sportlased saavutavad suuremat edu siis, kui nad jõuavad ise selgusele, kuidas paremini treenida. See osutus tõhusamaks kui löökide või uute tehnikate harjutamine. Kiirelt levis mõtteviis ärisse.

 

Holistiline coaching tegeleb inimese kui tervikuna. Holos ehk siis terviklikkus arvestab, et tänaseid valikuid teeme selle põhjal, kes me oleme. 

 

Kes me siis oleme? Me oleme oma mineviku looming (oma varasemate mõtete, emotsioonide, käitumiste, õpetatuse ja kogemuste kogum) ning praeguse hetke valik – teadlik otsus, unistus ja illusioon. 

 

Mis tehnikaid holistilises coaching`us kasutatakse?

 

Praegu on väga palju tervendavaid või teraapilist mõju omavaid tehnikaid, mida inimene saab iseseisvalt kasutada. Igapäevaelus me võib-olla pole nende paljudega kokkugi puutunud, kuna maailm areneb väga kiirelt.

 

Coach`ing ise on küsimuste küsimise kunst ning harjutuste kombinatsioon, mis aitab välja tuua, mida tegelikult soovitakse, kuidas ning milliste vahenditega soovitu suunas liikuda. Coaching’us kasutatakse näiteks peegeldavat kuulamist, võimaluste kaardistamist, visualiseerimistehnikaid. Holistilise poole pealt mineviku mustrite väljaselgitamist, uskumuste muutmist ja emotsioonide vabastamise tehnikaid ning andestamise võlukunsti. 

Coach saab sobivaid tehnikaid kliendile tutvustada ja neid iseseisvalt kasutama õpetada. Inimene tunneb ära, millised tehnikad teda kõige paremini aitavad ja saab tulevikuski neile toetuda. Eriti, kui ta protsessi vältel kogeb, kuidas need aitavad tal soovitud muutusteni jõuda.  

 

Miks holistiline coaching aitab?

 

Coaching lähtub põhimõttest, et inimese sees on kogu teadmine ja oskused olemas, kuid see vajab välja toomist. Coach on erapooletu ja näeb ka seda poolt sinust, mida sa ei taha või ei julge maailmale näidata. Tihtipeale, me ise ei teagi, mis meis peidus on või ei tule selle peale, et mingi mineviku sündmus on meid just sel viisil mõjutanud. Sellest omakorda on välja kujunenud alateadlikud uskumused, mille najal oleme tänaseid otsuseid teinud, mõtteid mõelnud, tundeid tundnud või käitunud.

 

Mõnikord on ka nii, et isegi kui me täpselt teame, mida tahame, mida selleks teha vaja ja kuidas seda teha, kuid mingi seletamatu asi takistab, et astuda esimene samm. Kui ka teeme esimesed sammud, siis mingi aeg triivime tagasi samasse punkti, kust alustasime ja soovitud muutus jääb tulemata.

 

Holistiline coach aitab meis peidus oleva poole päevavalgele tuua ja sellega tegeleda, et inimene saaks elada edasi tervelt, õnnelikult ja iseendaga kooskõlas.

HOLISTILISE CoachingU KIRJELDUS:

 •  vestlust alustame olukorra kirjeldusega;

 • selgitame ja täpsustame soove ja eesmärke;

 • kaardistame võimalusi eesmärkide suunas liikumiseks;

 • uurime holistiliselt, millised mõttemustrid, emotsionaalsed kogemused, uskumused, hoiakud, väärtushinnangud, suhted - toetavad ja takistavad soovitu realiseerimist;

 • vabastame takistavad emotsionaalsed mustrid;

 • sõnastame uued, muutusi toetavad uskumused;

 • sõnastame väärtushinnangud;

 • kohtumiste lõpuks kujuneb tegevusplaan, mis aitab liikuda lähemale soovitu suunas.  

HOLISTILINE COACHING Mind Map-2.png
Light and Shadow
Kui pikalt ma pean coaching´us käima, et sellest oleks kasu?

teenuse 

maksumus

110€ - kohtumine

Ajaliselt arvesta palun 1,5-2h.

Coaching`u sessioon kestab 1,5-2 tundi. Kohtumiste arv ja sessiooni pikkus on individuaalne, mis selgub kohtumiste käigus. 

 

Vahel piisab tulemuseni jõudmisest 1-2 kohtumisest, kui on konkreetne soov saada peegeldust oma küsimusele ja kaardistada võimalused iseseisvaks tööks ning leida lahendus domineerivale juurpõhjusele.

 

Püsivamate muutuste integreerimine oma ellu nõuab pikemat pühendumist enesearengule ja kohtumiste arv coach`iga võiks olla esimesel 2-3 korral kahe-kolmenädalase vahega. Edaspidi kord kuus poole aasta jooksul.

See on investeering iseendasse, mis aitab integreerida elumuutvaid tulemusi. Seda vaid juhul, kui oled valmis tõele iseenda sees otsa vaatama ning astuma samme, mis on mugavustsoonist väljas. See on „jah“ ütlemine iseenda soovidele ja vajadustele ning lugupidava „ei“ ütlemine sellele, mis pole kooskõlas sinu südamesoovide ja eesmärkidega.

COACH TEILY ALLAS
 • Instagram
 • Facebook
TEL 58162231  
teily.allas@gmail.com