koondamisnõustamine

ETTEVÕTTELE

Koondamisnõustamine aitab koondatud inimesel astuda enesekindlalt uude töösuhtesse.

Kui pead töötajaid koondama, siis tee seda nii, et ka hiljem oleks tore kohtuda! Koondamisnõustamine aitab koondatud inimesel sõbralikult vana tööandjaga lahku minna ja astuda enesekindlalt uude töösuhtesse.

 

Inimeste reageeringud koondamisteate saamisel on erinevad, aga enamikku valdab teadmatus, segased tunded ja küsimus "Miks mina?" ning kuidas minna edasi.

 

Koondamisnõustamine toetab inimest selles olukorras ja aitab toime tulla isiksuse kriisiga, mida koondamine tekitab. Isegi kui pealtnäha suhtub töötaja olukorda neutraalselt, siis sisimas võib tekkida ebakindel tunne. Esile tulevad erinevad küsimused ja mõttekäigud, mis enesehinnangule ja uue töö leidmisele laastavalt mõjuvad.

Koondamisnõustamisel pööratakse tähelepanu sellele, kuidas inimene uue olukorraga toime saaks tulla. Jagada toetust ja mõistmist "miks just mina?" küsimustele ning seejärel luua pinnas uute karjäärialaste eesmärkide seadmise ja saavutamise suunas liikumiseks. 

 

Ennekõike on hea tööandjana teada, et koondamine tekitab leinaga sarnaseid reageeringuid ning üldjuhul läbitakse järgmised etapid: tardumine ehk šokk, vihastamine ja eitamine, kauplemine ja tingimine, eemaldumine ja alla andmine, leppimine. Üldjuhul koondatavad vajavad neutraalse inimese olemasolu, kes neil sel teekonnal toeks on ja ära kuulavad.

Koondamisnõustamise protsessis:

  • Jagan mõistmist ja toetust inimesele uue olukorraga leppimiseks ja kohanemiseks.

  • Aitan läbi viia eneseanalüüsi - selgitame üheskoos välja Inimese kompetentsid (tugevused, võimed, teadmised), nõrkused, huvid, väärtushinnangud. 

  • Kaardistame ootused ja võimalused uue töökoha leidmiseks. 

  • Töötame läbi kandideerimisdokumendid - milline on keeleliselt ja sisuliselt mõjuv CV ja motivatsioonikiri. 

  • Aitan valmistuda kandideerimisprotsessiks, et saavutada edu konkurentide ees ja leida kiirelt uus töö.