Koolitus_kuidas edukalt kandideerida_Teily Allas
kuidas edukalt kandideerida?

KUIDAS EDUKALT KANDIDEERIDA ON PRAKTILINE KOOLITUS

KOOLITUS KOOSNEB 4 OSAST

1

Eeltöö kandideerimiseks

2

Ettevalmistus tööintervjuuks

3

 • sinu isiklik mõjujõud
 • 8 tehnikat oma mõjususe tõstmiseks
 • tehnikate praktiseerimine

4

 • vahetult enne intervjuud
 • intervjuu ajal
 • pärast intervjuud
 • ettevõtte tausta uurimine
 • ametikoht - millist inimest otsitakse?
 • kes oled Sina?
 • tüüpilised intervjuu küsimused
 • sinu küsimused tööandjale
 • CV  koostamine
 • kaaskirja koostamine
 • motivatsioonikirja koostamine
 • millistesse tööportaalidesse oma
  CV-d sisestada?
 • milliseid sotsiaalmeedia kanaleid kasutada kandideerimisel
  (nt Linkedin)?

ENESEHÄÄLESTUS

Tegevused

Praktiline harjutus:
minu tööväärtused

ToimumisaeG sügis-talv 2020 (kui tuleb kokku minimaalselt 8 inimest)

toimumiskoht Tallinn

koolituse maksumus 45€ + km (täishind 54€). Maksumus sisaldab: koolituse materjale, ühte kohvipausi.

loosimine Koolitusel osalejate vahel loositakse välja üks konsultatsioon, mis sisaldab CV ja kaaskirja konsultatsiooni meili teel (võidu väärtus 40€). Vaata lähemalt siit.

Jaga koolitust sõpradega

Täiskasvanuna veedame suurema osa oma ajast tööd tehes. Kas nõustud, et tööle pühendatud aeg võiks seega olla sisukalt kasutatud? Aeg, mille käigus saad oma teadmisi, oskusi, võimeid ja kogemusi kasutada ning saad vastutasuks tunda rahulolu tehtust, teenida õiglast töötasu ja näha sealjuures ka isiklikku arengut. 
 
Et leida selline töökoht, kus saaksid rakendada oma tööalaseid kompetentse ja vastu saada töö, mis pakub rahulolu, tuleb alustada sellest, kes Sina ise oled, millised on Sinu tööalased kompetentsid ning mida Sa tulevasest töösuhtest ootad? Selleks, et teada, kuidas enda kandidatuuri üles ehitada, jõuda arusaamani, kes Sa oled ning kuidas ennast enesekindlalt esitleda, tuleb appi koolitus "Kuidas edukalt kandideerida?"  

Selle koolituse kaudu saad uusi teadmisi, kuidas kandideerimisdokumente kirjutada. Samuti juhtnööre, kuidas saada endast ja oma ootustest selgem ülevaade ning mõelda läbi, mida on Sul tulevasele tööandjale pakkuda. Koolitus annab tehnikaid, tänu millele saaksid olla julgem versioon iseendast ja õppida oma isiklikku mõjujõudu kasvatama. Koolituse eesmärgiks on aidata Sul saada elult ja töösuhetelt rohkem seda, mis Sinu kasuks töötab

 
Kui soovid tööturul konkurentsieelist,
kasuta kandideerimiseks kuluvat AEGA teadlikult! 
Tööle kandideerimine algab CV koostamisest ja vajadusel ka kaaskirja või motivatsioonikirja esitamisest. Keeleliselt korrektne ja sisukas CV ning kaas- või motivatsioonikiri suurendab konkurentsivõimet kandideerimisel ning tõenäosust saada kutset tööintervjuule. 
Koolitusel saad teada:
 • Milline CV annab Sinu kui kandideerija kohta sellist infot, millest tööandja saaks välja lugeda, et Sa oled sobiv kandidaat?
 • Kas kandideerimisel lisada kaaskiri või mitte?
 • Kuidas koostada kaas- ja motivatsioonikirja, mis tekitaks vastaspooles huvi ja soovi sind tööintervjuule kutsuda?
Õpid:
kuidas lihtsalt
ja selgelt

 
kirjutada kaaskirja ja motivatsioonikirja. 
Kui oled saanud kutse tööintervjuule, on põhjust rõõmustada ning võtta aega EELTÖÖKS ja ENESEHÄÄLESTUSEKS, et osata vestlusel tuua välja oma teadmised ja kompetents ning saada tööpakkumine ja võimalus oma oskusi rakendada.
Lisaks saad koolitusel teada:
 • Milline ettevalmistus on vajalik enne intervjuud?
 • Millised on töövestluse tüüpilised küsimused?
 • Kuidas ennast õigele lainele häälestada?
 • 8 tehnikat oma mõjujõu tõstmiseks!
 • Mida teha vahetult enne tööintervjuud, selle ajal ning peale vestlust?
 • Kuidas maandada tööintervjuuga kaasnev pinge ning olla edukas?
Põhjalik ettevalmistus aitab lõpetada negatiivsed mõtted: „Appi intervjuu. Mida nad minult nüüd küsivad, mida ma endast räägin? Mis siis juhtub, kui ma ei oska mõnele küsimusele vastata? Võib-olla ma ei meeldi neile. Tööintervjuud ajavad mind närvi, peopesad higistavad. Kindlasti unustan midagi olulist öelda. Kas ma ikka olen nende arvates sobiv kandidaat, kellega nad sooviksid töölepingu sõlmida?"
Kui nii, siis ole mureta, sest koolitus „Kuidas edukalt kandideerida?" annab sulle näpunäiteid edukaks kandideerimiseks, eneseabi võtteid ja praktilisi tööriistu, mis aitavad ebakindlust ja muret vähendada töövestluse eel ja ajal. Samuti annab koolitus juhtnööre, kuidas käituda pärast tööintervjuud. 

Edaspidi saad töövestlustele minna hea tunde ja teadmisega, et mitte ainult tööandja ei vali endale sobivat töötajat, vaid ka Sina valid endale sobivat tööandjat.  

osalejad ja kliendid räägivad

"Kui siiani keskendusin vaid endale motivatsiooni kirjas, siis Teilylt saaud info aitas mul luua seoseid minu ja soovitud töökoha vahel. Kandideerima asudes tuleb tööpakkumisse süveneda ja teha endaga tööd! Iga kandideerimine saab olla erinev, s.t iga motivatsioonikiri peaks olema erinev, sest ametikohad ja nende sisu on erinev. Kiirelt ja süvenemata saadedud tehtud CV ja motivatsioonikiri on sama hea kui kokku muljutud ja ära visatud visiitkaart."

Timo A.

"Tahaks esmalt tänada, et ma sattusin sellele koolitusele. Poleks arvanud, et tööintervjuu võib olla nii keeruline. Ma pole kunagi pidanud "end müüma", kõik eelnevad töökohad on iseenesest tulnud mulle ise kätte. Nüüd, kus ma sisuliselt rebin end ühest valdkonnast välja ja proovin leida sihti kuhu tüürida edasi, on karjääricoaching ja antud koolitus hädavajalik. Minu mõte on see, et kõik minu seisus tööotsijad leiaks tee sinuni. Minu poolt ainult kiidusõnad. Hetkel on mul endal üks suur virr varr peas, kuna pean astuma välja oma mugavustsoonist."

Inna R.

" Meeldis, et teemasse oli sisse toodud eneseabi meetodeid ning ka koolituse 

kestvus oli täiesti piisav. Sain häid mõtteid ja nippe."

Margit M.

"Koolituse sisu oli väga asjalik ja andis hea ülevaate, kuidas on õige käituda töövestlusel. Sain kinnitust, et mina olen kindlasti hea töötaja firmale, kuhu iganes ma ka tööle saaks. Olen nüüd veel enesekindlam."

Maris H.
Ettevõtluse_coaching.jpg
Koolitaja: Teily Allas

Olen tööjõuturul olnud rohkem kui 20 aastat. Nende aastate jooksul on mul ette tulnud lugematu arv kandideerimisi ning CVsse on kogunenud üheksa töökohta. Olen kirjutanud hulganisti kaaskirju ja motivatsioonikirju ning täiendanud oma CVd. Täna värbajana töötades puutun iga päev kokku CVde ja kaaskirjadega. Karjääricoachina aitan klientidel muuta oma kandideerimisdokumente selliseks, et need sisaldaks nii nende huve kui ka seda, mida neil tööandjale pakkuda on. 
Annan klientidele nippe, kuidas olla intervjuudel mõjus ja enesekindel. Värbajana on mulle selge, millised on need kandidaadid, kes jäävad tööandjale heade kandidaatidena meelde. See on viinud mind käesoleva koolituseni, kus soovin jagada infot tööturu olukorra kohta ja anda praktilisi nippe nii enda, oma klientide ja ka kandidaatide kogemusele tuginedes.