Kõrget esinemishirmu kogeb 2/3 inimestest – uuringu tulemused

Hirm ebaõnnestuda, teiste inimeste tähelepanu ja arvamus on suurimad esinemishirmu allikad. Seda nii projektide esitlemisel-kaitsmisel koolis, kursustel ja tööl, aga ka konverentsidel esinedes.


Esinemishirm_Media from wix

Augustis tehtud esinemishirmu küsitluse tulemused räägivad selget keelt madalast enesehinnangust ja meile omasest tagasihoidlikkusest. Kriitika, mida on kogetud lapsepõlves peres, koolis või tööl, on jätnud inimese hinge tugeva jälje. Seepärast üritatakse teiste ette sõna võtma minekut vältida kui tuld.

Kui positsioon lubab, delegeeritakse esinemine kolleegile kerge õlapatsutusega:

„Sinul tuleb see paremini välja!“ Ülejäänud puhkudel tuleb muret usaldada sõbrale ning katsumus südame pekslemise, hingeldamise, higistamise ja punastamisega vastu võtta. Katsu sa sellisel juhul rääkida arusaadavalt, vabalt, humoorikalt – nagu meilt tavaliselt oodatakse.

Ühtlasi selgus küsitlusest, et koosolekul oma arvamuse avaldamine ei ole paljudele vastajatele lihtne. Kas põhjuseks on organisatsiooni sisekliima, otsene juht, kriitilised kolleegid, ei saa spekuleerida. Kurb on aga, et nii võivad jääda olulised mõtted väljendamata ja suurepärased ideed teostamata. Kahetsusväärne ettevõtte perspektiivist, aga ka inimlikust aspektist vaadatuna.


Nüüd aga tulemustest lähemalt


Küsitlusele vastas kokku 123 inimest, kellest 2/3 kogevad kõrget esinemishirmu. Muretut esinemist saavad nautida vaid ühe käe sõrmedel üles loetud inimesed. Võimalik, et vastajate seas oli rohkem neid, kes küsitud teemaga rohkem haakus.Joonis 1. Esinemishirmu skaala madalast väga kõrgeni

Joonis 2. Esinemishirmu peamised tegurid

Peamisteks esinemishirmu tekitavateks teguriteks oli hirm ebaõnnestuda, sattuda tähelepanu keskpunkti või muretseti, mida teised esinejast arvavad. Teksti unustamise mure ja oskamatus küsimustele vastata vaevas märkimisväärset osa vastajatest samuti.


Joonis 3. Esinemishirmuga kaasnevad sümptomid

Kui hirmutase on kõrge, siis ei jää ka kehalised sümptomid tulemata. See omakorda tekitab keskendumisraskusi, tähelepanu hajumist ja unehäireid. Nii pole ime, et esinemise situatsioonis kardetakse, et tekst läheb meelest. Endale seatud kõrged ootused ja ärevus ei aita just kaasa adekvaatsele küsimuste vastamisele esitluse järel.


Joonis 4. Esinemishirmu põhjustavad sündmused

Sündmused, mis tõstavad hirmu üles, olid kõige enam seotud projektide esitlemise ja kaitsmisega koolis/kursustel või tööl. Kolmandat positsiooni hoidis kõigutamatult konverentsil esinemine. Hirmu tekkimisel ei saa alahinnata ka koosolekutel sõna võtmist, tööl tiimi ees rääkimist ja sisekoolitustel esinemist.


Joonis 5. Hirmu esinemise aeg

Paljudel jõuab esinemishirm haripunkti vahetult enne sündmust, kuid paljudel on ka häiritud juba eelmise päeva õhtu ning sõnavõtu hommik. Terve esitluse aeg tunneb ärevust märkimisväärne osa vastajatest. Põhjustagu seda kuulajate kehakeel, pinevad küsimused või lauskriitika, lihtsamaks see esinemist ei tee. Pole siis ime, et pärast ei mäleta paljud oma esinemisest suurt midagi.


Joonis 6. Kehalised sümptomid esinemise ajal

Kogu närveerimine tõstab pulsi lakke, paneb higistama ja põhjustab kiirenenud hingamist. Kogetakse nii südamepuperdust kui ka punastamist, rääkimata sellest, et keeruline on rääkida kui pinge on üles kruvitud ning suu kuivab.

Esinemishirmu arvatav päritolu

Esinemishirmu tekkimise konkreetse põhjusena toodi enamasti välja tundlikkust teiste inimeste arvamusele ehk kardeti kriitikat enda isiku pihta. Enamasti on hirm pärit lapsepõlvest ja kooliajast ning seotud vastajate madala enesehinnanguga.

Põhjustes nähti ka liigset perfektsionismi enese suhtes, aga ka vanematekodust kaasa saadud soovitust – ole tagasihoidlik ja vaoshoitud.

Kolm hea esineja omadust

Enamik vastajatest sooviks olla enesekindel ja julge esineja, kes vürtsitab sõnavõttu hea huumoriga.

Kokkuvõtteks

Vastajate põhjal saab järeldada, et esinemishirmu tundvad inimesed ei saa oma hirmu tõttu panustada organisatsiooni arengusse ja eesmärkide saavutamisse sedavõrd, mis võiks vastata nende võimekusele. Hirm, et neid ei võeta kuulda või saavad kriitika osaliseks, halvavad juba eos heade mõtete väljendamise.

Hea uudis – esinemishirmu kontrolli alla saamiseks on mitmeid võtteid, mille pideval rakendamisel enamik inimesi enda esinemist nautima hakkab!

Põhjalik esinemishirmu taltsutamise komplekt tuleb aga käsitlemisele minu koolitusel: Esinemishirmust vabaks: Kuidas saavutada enesekindlus esinemisel?"