Loo edukad suhted oma piiride tundmaõppimise ja kehtestamisega!

Meil kõigil on piirid, keda ja kui kaugele me suhetes laseme. Piire saab seada nii sisemiselt kui väliselt. Tihtipeale aga kipume piiride asemel ehitama barjääre, mis näiliselt kaitsevad meid soovimatute suhete eest, samas on aga lõplikud ning katkestavad üldjuhul inimsuhteid. Jättes samal ajal meisse ka emotsionaalseid haavu.

edukad suhted_blogi Teily Allas

Mis on emotsionaalsed barjäärid?

Emotsionaalsed barjäärid tekivad siis, kui inimesed sulgevad end emotsionaalselt ümbritsevatele inimestele, soovimata enam neist midagi kuulda, mõelda või tunda. Barjäärid tulenevad hirmust ja kaitsest, et me ei soovi, et see suhe meile enam haiget teeks. Kui emotsionaalsed piirid loovad sideme ja avavad tõhusa suhtlemise viisid, siis barjäärid hävitavad kõik võimalused konstruktiivseteks suheteks.


Emotsionaalsed barjäärid võivad varjutada inimest kogu elu, kui ei tehta vastupidist. Barjääride ehitamine pärsib tervislikku suhtlusviisi. Sel põhjusel on oluline õppida piiride seadmist ja hoiduda ebatervislike emotsionaalsete barjääride ehitamisest.


Emotsionaalsed barjäärid tekivad, kui hakkame teistega suhtlemisel mingeid asju nö alla neelama ehk enda teada jätma. Me ei ütle välja, millega pole nõus, mis ei ole meie jaoks sobilik. Näiteks suhteid võib katkestada olukord, kus teame, et oleme kedagi korduvalt aidanud, aga kui ise midagi küsime või palume, siis aidatav sulle abi ei paku. Kui selline muster kordub, et sina oled vastutulelik, aga vastu ei saa midagi, siis võid ühel hetkel tunda, et nüüd on sinu mõõt täis ja katkestad igasugused suhted selle isikuga.


Emotsionaalsed barjäärid tekivad ka siis, kui me ei ütle välja, mida me vajame, eeldades, et teine niigi teab. Sel viisil tekivad lühiajalised solvumised ja pettumus. Kui kordub muster, et sinu ootustele ei vastata (samas pole ka ise väljendanud), siis kipuvad need tunded suureks paisuma ning ühel hetkel tekib selle inimese osas vastumeelsus. Sellelt pinnalt midagi küsida või konstruktiivset suhet arendada tundub võimatuna.


Olgu selleks intiimsuhted, perekondlikud, sõprus või suhted kolleegidega – kui ei seata emotsionaalseid piire, ei kehtestata ennast, siis ühel hetkel kulmineerub see emotsionaalse barjääriga ja suhtlemisest loobumisega. Lagunevad paarisuhted, perekonnad, sõprussuhted ja vahetatakse töökohta.


Mis on emotsionaalsed piirid?

Emotsionaalne piir on kogum reeglitest, mille inimene kehtestab, püüdes säilitada oma minatunnet. Piirid loovad tervisliku suhtlusviisi raamistiku, võimaldades inimesel seada ootust, kuidas ta soovib, et teised temaga käituksid. Piirid võivad mõnikord kahjustada teiste inimeste tundeid, kuid see on inimeste vaheliste suhete tahtmatu tagajärg.


Piiride seadmise eesmärk ei ole teiste kahjustamine ega meie lähedastes pettumise valmistamine – see on meie isiklik sisemine tunnetuspiir inimsuhetest.


Inimsuhteid soodustavad piirid peavad ja saavad olla terved, ennetavad, funktsionaalsed ja avatud. Need on kõigis tervislikes suhetes vajalikud komponendid ning seetõttu tuleks neid austada ja julgustada. Isegi siis, kui see on keeruline. See tähendab, kuidas me oleme kokku leppinud teistega suhtlemisel, mis on minu jaoks sobilik ja mis ei ole, ning millised on ootused. Piiride seadmine on see, kui võtame vastutuse oma vajaduste edastamiseks teise inimesega suhtluses.


Miks on piiride seadmine raske?

Emotsionaalsete piiride seadmine võib esitada meile väljakutse. Lihtne on vaikida või eemale astuda. Kartes, et ehk nii teen teisele haiget või meie suhe võib kannatada. Enda mina-tunnet austavate piiride seadmine tähendab endas ebamugavustunde ületamist ja ütlemist inimesele, et see käitumine sinule ei sobi või väljendada oma ootusi selgelt. See on raske, sest me ei tea, kuidas teine inimene reageerib või millised emotsioonid nö lõkkele löövad ning kas saame selle kõigega hakkama. Kui piire seada armastusega, teist inimest üdini aktsepteerides ja seda ka väljendades, siis piiride seadmine muutub lihtsamaks. Alati tasub ka meeles pidada, et iga kord, kui ütleme teisele ei, ütleme endale jah.


Hooliv ja armastav piiride seadmine on aus ning ennast hoidev. Leppida tuleb vastasseisuga, et teised ei aktsepteeri koheselt, mida soovime. Meie aga ei vastuta piiride seadmisel teise inimese ärrituse eest, kui see on hoolimise ja armastusega esitatud. Samuti vajab piiride seadmine kannatlikkust. Oma vajaduste väljendamine ei tähenda, et teine pool tuleb sellega koheselt kaasa. See võib olla aeganõudev, et uued kokkulepped muutuksid kehtivaks. Siinjuures tuleb ise olla järjekindel ning oma soove teisele osapoolele jätkuvalt hoolimise ja armastusega edastada, kuni uus suhtlemismuster on kinnistunud.


Vaata üle, millised piirid või barjäärid oled sina oma suhetes loonud. Kui mõne olulise inimesega enda elus oled jõudnud punkti, et ei soovi enam temaga edasi suhelda, siis võimalik, et teie vahele on tekkinud hoopiski emotsionaalne barjäär. Mõtle rahulikult järgi, miks oleks sinu jaoks oluline luua sellesse suhtesse uus algus ning kui oled emotsionaalselt maha rahunenud, võta julgus kokku ja kontakteeru esimesena.


Loe ka eelmist artiklit: "Piirid või barjäärid inimsuhetes!"