Soovin muuta maailma
paremaks paigaks
läbi õnnelikumate 
inimeste! 
Teily Allas_coach_karjääri-coach.jpg

Minu lugu, kuidas ma leidsin oma kutsumuse

 

Ma armastan seda tööd, mida teen. Mind on alati huvitanud inimese mõttemaailm ja käitumine, seda nii isiklikus kui ka tööalases kontekstis. Mäletan hästi, et juba üsna noorena meeldis rohkem kuulata kui rääkida. Põnev oli kuulata teiste lugusid. 
Peale keskkooli ma veel täpselt ei teadnud, mis on minu kutsumus. Nüüd võin 100% öelda, et selleks on inimeste arengule kaasa aitamine. Kahekümnendates läksin õppima psühholoogiat. Kuid teadsin juba siis, et psühholoogi minust ei saa, aga tulevane amet psühholoogiale omaseid elemente peab sisaldama. Läks veel aega ning kolmekümnendate alguses astusin magistrantuuri organisatsioonikäitumise õppetoolile. Sellel õppekaval oli ühendatud nii inimese psühholoogia kui ka organisatsioonide käitumise pool. Nende õpingute ajal 2012. aastal tegin koolitöö raames esimese karjäärinõustamise ning sealt edasi hakkas arenema soov inimeste arenguga oma tulevane töö ka edaspidi siduda. Tol hetkel karjäärinõustamist läbi viies tundsin end omas elemendis ning sellest ajast saati olen hakanud inimestele nõu andma nende karjääriteel. Esimene reaalne nõustamine oli minu jaoks ahhaa moment ja et see ongi see töö, mida teha soovin. 
Läks veel omajagu aega mööda. Teel seisid kõhklused, kas seda tööd ka põhitööna on võimalik teha. Vahepeal sain kolmandat korda emaks ning tõin Eesti turule esimese eestimaise beebiraamatu ning sellest kasvas välja bränd Little URBY. Oma kire aga olen leidnud just oma coachingu erapraksises ja alates 2018. aastast olen oma karjääri coachina ülesse ehitanud ning 2020. aastast olen hakanud ka teadmisi jagama laiemalt läbi töötubade ning koolituste.
Mulle meeldib, kui saan olla võtmeisik inimeste arenguteel. Võtmeisiku rolli olen saanud täita Eesti Karjäärinõustajate Ühingus, aidates töörühma juhina käivitada ühingu liikmetele suunatud mentoroprogramm professionaalse arengu toetamiseks. 

 

Ma olen õnnelik inimene, sest teen tööd, mida armastan. 

Minu kutsumusest on välja kasvanud missioon:

Soovin muuta maailma paremaks paigaks
läbi õnnelikumate 
inimeste! 
Coachina saan aidata inimestel läbi viia enesesse sisse -ja väljavaatavat inventuuri, mille käigus teadvustatakse, mis on juba hästi, mida peab muutma ning mida uut on vaja teha selleks, et isiklik elu ja tööelu pakuks eneseteostust. Inimeses endas on olemas kõik vastused, teadmised ja oskused, et olla õnnelik ja oma eluga rahul. Coachina aitan peegeldava kuulamise ja tehnikate abil neid märgata ning toetan tegutsemist soovitu suunas.
 
„Iga inimene on oma õnne sepp ja coaching on suurepärane töörist oma ellu soovitu toomiseks.“
 
Koolitajana saan toetada rohkem inimesi ühe korraga. Koolitustesse on sisse põimitud coachingu meetodid, mis põhinevad mõtteviisil kus inimene ise tajub, mida on vaja teha ettetulevate takistuste eemaldamiseks, kuid vajab suunanäitajat ja inspiratsiooni. 
 
Coaching on tõhus meetod ja tulemused on garanteeritud kui inimene on valmis pühenduma ja tegema vajalikke muudatusi. 
HARIDUS ja KOOLITUS
 • Coachingu oskused omandasin Karjääricoachingu programmi raames (tunnistus, Fontes).
   

 • Eneseteadlikust, ebavajalikest emotsioonidest vabanemist ja mõttekontseptioone olen õppinud Ingvar Villido Teadliku Muutuse Kunsti kursustel (I-III kursus, Human 2.0).
   

 • Inimese käitumist organisatsioonis olen uurinud Organisatsioonikäitumise õpingute käigus (Magistri diplom, Tallinna Ülikool).
   

 • Inimese põhiolemust olen õppinud tundma Psühholoogia õpingute käigus (Bakalaureuse diplom, Akadeemia Nord).
   

 • Täpsust ja asjaajamisoskust olen lihvinud Müügisekretäri õpingute käigus (Müügisekretäri diplom, Tallinna Kergetööstustehnikum).

White Pathway
TÄIENDKOOLITUSED

2020                

 • OSKA ekspeditsioon töö ja oskuste ookeani.
   

 • Kuidas väärtused ja vajadused mõjutavad meie võimekust teha koostööd töösuhetes 
  (CV Online, Jaanika Rannula)

   

 • Kuidas viia läbi coaching’u vestlusi veebi vahendusel 
  (Fontes, Piret Jamnes)

   

 • Kriisiaegsest ärevusest ja stressist vabaks 
  (Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, Aleksander Pulver)

   

 • Kriisinõustamine, kriisis olija nõustamine kliinilise psühholoogi vaatest 
  (KNÜ, Aili Maar)

   

 • Praktilised võtted enda ja teiste toetamiseks 
  (CV Online, Kaidi Peets)

   

2019

 • Unleashed coach programm 
  (Christine Hassler, online Mindvalley)Programm õpetas, kuidas töötada klientidega neljal tasandil: emotsionaalne, mentaalne, käitumine, spirituaalne. Neljale tasemele lisandus suhete tasand. 
   

 • Töö- ja karjäärimess „Meie inimesed – meie võimalused!“ 
   

 • Töö- ja karjäärimess „Meie inimesed – meie võimalused 6.0“ 
   

2018

 • Töö- ja karjäärimess „Meie inimesed – meie võimalused 4.0“ 

Valdkonnapõhine
TÖÖKOGEMUS
 • Eesti Karjäärinõustajate ühingus mentorprogrammi töörühma juht alates 2019. Programm käivitus 2020. september. 
   
 • Aastast 2018 pakun coachingu nime all teenust, et aidata inimestel saavutada läbi nende enda potentsiaali soovitud iseklikke ja karjäärialaseid eesmärke ning inspireerin, toetan, tõstatan küsimusi Coach Teily Allas“ Facebooki lehel.
   
 • Karjäärinõustamise pisiku sain külge Organisatsioonikäitumise õpingute käigus ning aastast 2012 olen inimesi toetanud nende karjääriteekonnal.
   
 • Ajavahemikus 2005-2011 nõustasin noori Lahendus.net keskkonnas ja sain samas projektis kogemusi nii koolitusjuhi kui projektijuhina.