MIS ON COACHINg?

Coaching on tõhus meetod - tehniliselt küsimuste küsimuse kunst ning harjutuste kombinatsioon. Avastusprotsess, mis toetab inimese isiklikku ja ametialast kasvu ning eesmärkide saavutamist.  

COACHINg aitab:

  • Seada eesmärke ja neid tõhusalt ellu viia.

  • Leida üles sisemised jõuallikad.

  • Otsida erinevaid lahenduskäike.

  • Astuda samm-sammult soovitu suunas. 

  • Vabaneda rahulolematusest.

  • Olla õnnelikum.

White Branch

COACH

 

.. on usaldusväärne ja erapooletu abimees, kelle poole saab pöörduda sellisena nagu ollakse, kartmata hinnanguid, hukkamõistu.

HOLISTILINE COACHINg

Holistiline coaching on kombinatsioon coaching'ust ja holistilisest lähenemisest inimesele kui tervikule – keha, meel ja vaim.

Holistiline coaching aitab inimestel näha nende elu tervikuna, mitte ainult üksikute osadena. Seda tüüpi coaching aitab leida nii sisemised ressursid kui ka takistused. Vahel on nii, et me teame täpselt, mida me tahame, mida selleks tegema peame ja kuidas seda teha, kuid mingi seletamatu asi takistab, et astuda esimene samm. Kui ka teeme esimesed sammud, siis mingi aeg triivime samasse punkti tagasi kust alustasime ja soovitud muutus jääb integreerimata. 

Holistika – tähistab terviklikkust ja tuleneb kreekakeelsest sõnast „holos“ – kogu, terve, täielik. Filosoofiline tähendusena on välja toodud, et holistikat iseloomustab veendumus, et millegi osad on omavahel tihedalt seotud ja seletavad ainult terviklikult. 

COACHINg

Tugineb mõtteviisile, et inimeses endas on olemas teadmine ja ressurss, et oma elus ja töös ettetulevate takistustega toime tulla. Coach aitab neid võimalusi märgata ja inspireerib tegutsema. Kõrvaltvaataja neutraalne pilk coach’i näol, paneb mõtisklema, vaatama endasse ja leidma inimesel endal tema jaoks kõige tõhusamaid lahendusi. 

 

Metoodiliselt on coaching küsimuste küsimise kunst ning harjutuste kombinatsioon, mis aitab seest välja tuua, mida tegelikult soovitakse ja kuidas ning milliste vahenditega soovitu suunas liikuda. Tulemuseks on tegevusplaan, mis aitab eesmärke realiseerida. 

Coaching toetub 

sotsiodünaamilise nõustamise teooria looja V.R. Peavy öeldule, et iga inimene ise on oma elu ekspert ja nõustamisel teevad koostööd kaks eksperti – inimene kui oma elu ekspert ja nõustaja kui nõustamise ning teoorial põhinevate meetodite ekspert.

KARJÄÄRIALANE COACHING

Karjäärialane coaching on inspireeriv ja loominguline koostöösuhe, mis toetab inimese karjäärialast kasvu ning toimetulekut muutustega. Samuti toetub mõtteviisile, et inimene ise tajub, mis on tema elus ja töös ettetulevate taksituste lahendamiseks vajalik.

 

Coach õpetab inimest ise püstitama endale olulisi karjäärialaseid teemasid, probleeme identifitseerima ja leidma lahendusi. Coach'i roll on aidata inimesel erinevate tehnikate abil suunata märkama lahendusi, ning inspireerida teda tegutsema. Koos analüüsitakse seniseid käitumisviise ja kogemusi, mille kaudu saab anda tähenduse nii saavutatud edule kui ka eksimustele. 

KELLELE SOBIB COACHING?

Coaching sobib kõigile inimestele, kes on valmis vaatama endasse. Usuvad, et just nemad ise on oma elujuhid. Kes on valmis õppima ja arenema ja vastutama oma muutustega toimetuleku eest.   

Coaching on muutust käivitav protsess, kus coach vastutab sobivate metoodikate, tähelepaneliku kuulamise ja toetuse eest ning klient oma valikute ja pühenduvuse eest.