Milliseid teenuseid pakun?

Olen sinule usaldusväärne ja erapooletu partner, kelle poole võid alati pöörduda just sellisena nagu oled, kartmata hinnanguid või hukkamõistu.

Läbi vestluse aitan tuua selgust, eemaldada takistusi ja leida võimalusi liikumaks just selles suunas, mida kõige õigemaks pead. 

Olen sulle teejuhiks- ja kaaslaseks, kuulan sind tähelepanelikut, toetan, motiveerin ja inspireerin!

Karjääri-coaching
Aitan läbi viia eneseanalüüsi, sõnastada sinu kompetentsid ja arenguvajadus ning luua strateegiaid karjäärimuutuse juhtimiseks.

Personaalne coaching

Coachina aitan sul leida vastuseid, tuua nähtavale seda, mis on sinu jaoks oluline ning aitan lahendada takistavaid mustreid tulemuste saavutamisel. 

Koondamisnõustamine

Koondatud inimese nõustamine olukorraga leppimiseks ja uute karjääriplaanide seadmiseks.

Kandideerimisdokumentide konsultatsioon
CV, kaaskiri, motivatsioonikiri - keeleliselt korrektne ja sisuline dokument suurendab konkurentsivõimet kandideerimisel.

otsid uut tööd või soovid töökohta vahetada?
M-Partner logo.png

Kui jahh, siis ole kursis personaliotsingufirma

M-Partner OÜ värskete tööpakkumistega

Water

MIS ON COACHINg?

Coaching on tõhus meetod - tehniliselt küsimuste küsimuse kunst ning harjutuste kombinatsioon. Avastusprotsess, mis toetab inimese isiklikku ja ametialast kasvu ning eesmärkide saavutamist.  

COACHINg..

.. aitab saada heast suurepäraseks ja tugineb mõtteviisile, et inimeses endas on olemas teadmine ja ressurss, et jõuda tulemusteni. 

 

Coach on teejuhiks, kes aitab neid võimalusi märgata ja inspireerib tegutsema. Kõrvaltvaataja neutraalne vaade coach’i näol, paneb mõtisklema, vaatama endasse ja leidma kõige tõhusamaid lahendusi.

coachingu 

MUDELID & tehnikad

GROW-mudel
SMART-mudel
VISION BOARD
Loogilised tasandid
HOLISTILINE rännak
MASLOW vajaduste hierarhia
Mindmap
Skaalad
Reflektsioon
silver balls

KELLELE SOBIB COACHING?

Coaching sobib kõigile inimestele, kes on valmis vaatama endasse. Usuvad, et just nemad ise on oma elujuhid. Kes on valmis õppima ja arenema ja vastutama oma muutustega toimetuleku eest.   

Coaching on muutust käivitav protsess, kus coach vastutab sobivate metoodikate, tähelepaneliku kuulamise ja toetuse eest ning klient oma valikute ja pühenduvuse eest.